Kaivinkoneurakointia ammattitaidolla pirkanmaalla ja satakunnassa.

Mätästys – laikkumätästys, kääntömätästys

Mätästys

Metsänkasvatuksen eri vaiheissa on käytössä runsaasti menetelmiä ja toimintamalleja. Metsää uudistettaessa joko luontaisesti olemassaolevan puuston siemenistä tai kylvetyistä siemenistä tai istutettavista taimista on yleensä hyödyllistä ensin muokata jotenkin metsämaata. Suoritettavalla maanmuokkauksella tavoitellaan parempaa siementen itämistä ja taimien osalta niiden elossa säilymistä ja parempaa kasvua. Maanmuokkauksen menetelmän valintaan vaikuttaa istutettavan puulajin lisäksi merkittävästi maalaji ja istutusympäristön kosteusolosuhteet.

Mätästys on maanmuokkausmenetelmä, jossa yleensä kaivinkoneella tehdään mättäitä, joiden päälle taimet istutetaan.

Mätästystä suositaan yleensä viljavilla kivennäis- ja turvemailla, jossa kosteutta on riittävästi. Kuivilla alueilla käytetään muita menetelmiä. Mätästyksessä mättäiden sisälle jäävä kuntta ja humus maatuessaan hajoavat ja tuottavat ravinteita istutustaimien juuriston käyttöön. Taimien ympärillä olisi hyvä olla kivennäismaata noin 20 cm joka suuntaan. Tällöin taimet todennäköisesti säästyvät yhden hankalimman tuholaiskärsäkkään, tukkimiehentäin aiheuttamilta vaurioilta.

Kääntömätästys

Kääntömätästyksessä kuopaistaan maan pintaan kuoppa ja kauhan sisältö käännetään ylösalaisin syntyneeseen kuoppaan. Työn jälki on siistiä, kun ei synny paljasta maata eikä turhia kuoppia.

Taimen istutuspaikka on hieman kohollaan muusta ympäristöstä. Taimi pitäisi istuttaa keskelle mätästä niin syvälle, että sen juuristo ulottuu mättään alle jäävään humuskerrokseen. Mättäät eivät siis saa olla liian korkeita. Mättäitä tehdään suunnitellun istutustiheyden mukainen määrä.

Laikkumätästys

Laikkumätästyksessä pintamaasta kaapaistaan noin 20 cm:n syvyydeltä kaivinkoneella tai muokkauslevyllä laikku, joka käännetään ylösalaisin mättääksi syntyneen laikun viereen.

 

Ojitusmätästys
Ojitusmätästystä käytetän runsaan veden vaivaamilla alueilla. Tällöin maanmuokkauksessa kaivetaan kuivatusojat ja mättäät tehdään ojan reunoille maasta, jota tulee ojan kaivuusta.

Naveromätästys
Toisinaan riittää pintavesiä keräävät pikkuojat eli naverot. Tällöin puhutaan naveromätästyksestä.