Kaivinkoneurakointia ammattitaidolla pirkanmaalla ja satakunnassa.

Laikutus

 

Metsälain mukaan päätehakkuiden jälkeen metsä pitää uudistaa. Uudistamiseen on käytännössä kolme vaihtoehtoa. Noin kaksi kolmasosaa uudistamisesta tehdään taimia istuttamalla. Kolmasosa uudismetsistä saa alkunsa siemenistä joko luontaisesti metsän omien puiden siementuotosta tai kylvettynä. Kuusi ja koivu uudistuvat pääasiassa istuttamalla kun taas mäntymetsät saavat alkunsa tasaisesti kaikille kolmella tavalla.

Laikutus sopii karkeille ja kivisille maille

Metsämaanmuokkaus on tärkeä osa metsän uudistamista. Muokkauksella tavoitellaan siementen parempaa itämistä ja istutettujen taimien elossa pysymistä ja hyvää kasvua. Maanmuokkaus myös vähentää jatkossa heinän ja vesakon torjuntaa.

Uudismetsänistutuksessa laikutusta käytetään maanmuokkauksessa pääasiassa kuivilla alueilla. Laikutuksessa kivennäismaan päältä poistetaan humusta joko kaivurin kauhalla tai tarkoitukseen kehitetyllä laikkurilla laikkuina hieman alle neliömetrin alalta ja korkeintaan 10 cm:n paksuudelta. Sivuun siirrettävää humusta ei käännetä. Maahan syntyy tällöin pieni matala kuoppa, johon taimi istutetaan.

Istutetun taimen juuret ovat kivennäismaassa, jolloin aluskasvillisuus ei kasvua häiritse.

Laikutus sopii hyvin karkeille ja kivisille maille, kuiville kankaille mutta myös turvemaille, joissa vesitalous on kunnossa. Turvemailta laikutuksella poistetaan elävää sammalta ja myös osa raakahumuksesta siten, että paljas turvepinta tulee näkyviin. Puulajeista varsinkin mäntyä istutetaan laikutetuille alueille.